Logopedie Vera Graat

Disclaimer

Logopedie Vera Graat, verleent u hierbij toegang tot logopedieveragraat.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Logopedie Vera Graat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op logopedieveragraat.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.


Beperkte aansprakelijkheid
Logopedie Vera Graat spant zich in om de inhoud van logopedieveragraat.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op logopedieveragraat.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Team Blue. In het bijzonder is alle content op logopedieveragraat.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op logopedieveragraat.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Logopedie Vera Graat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Logopedie Vera Graat en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Logopedie Vera Graat, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.