Logopedie Vera Graat

FAQ

De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Ben je 18 jaar of ouder, dan dien je rekening te houden met het eigen risico, dat eerst aangesproken wordt.

Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling), wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en komt voor eigen rekening.

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Om de continuïteit van de behandeling te waarborgen zijn wij ook in de vakantieperioden geopend.
Het is dan mogelijk om een afspraak op een andere dag, tijd en locatie in het plannen.

Voor een effectieve aanpak is het van belang dat ouders intensief betrokken zijn bij de logopedische behandeling van hun kind. Hiervoor hanteren wij, alsmede de zorgverzekeraars, een aanwezigheidsplicht van minimaal 50%.

Wij stellen alles in het werk om te (blijven) voldoen aan de Algemene Verordering Gegevensberscherming (AVG), zie hiervoor ook het Privacyreglement. Alle informatie die je een logopedist verstrekt valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder toestemming aan derden (bijvoorbeeld een school) mag verstrekken. Wel is het zo dat het verloop en de resultaten van de behandeling altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) worden gerapporteerd.

Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Verdere informatie kun je terugvinden op de www.klachtenloketparamedici.nl.

Overige informatie

KVK 63706059
BTW-ID NL0018314141372
IBAN NL69 INGB 0006 886 360