Als je vaak je stem moet gebruiken, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben. Er kan een gevoel bestaan van slijm of een kriebel in de keel die je niet kunt wegslikken. Daarnaast kan er een branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd gevoel en irritatie zijn.

Iedereen kan keelklachten krijgen na een feest of tijdens een verkoudheid. Meestal gaan deze klachten vanzelf over. Als deze klachten echter vaak voorkomen en ze niet of nauwelijks weg gaan, dan kun je daarvan zoveel last hebben dat de zin om te spreken afneemt. Bovendien kunnen mensen met een spreekberoep (bijvoorbeeld leerkrachten) hierdoor stemklachten ontwikkelen. De stem wordt hees, schor of de stem valt weg. Niet alleen mensen met een spreekberoep maar bijvoorbeeld studenten of koorzangers kunnen deze klachten ook ontwikkelen.

Keelklachten en stemklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. De KNO-arts zal een eventuele organische oorzaak, zals een poliepje of stembandknobbeltjes, uitsluiten.