Ik ben in 2009 afgestudeerd als logopedist aan de opleiding logopedie van de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Na mijn afstuderen heb ik als logopedist gewerkt in 3 vrijgevestigde praktijken. Sinds juli 2015 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk.

In de praktijk en mijn werk als logopedist vind ik het belangrijk om multidisciplinair te werken. Door samen te werken met o.a. ouders, leerkrachten, andere paramedici en artsen rondom een cliënt blijft mijn werk uitdagend en zorgen we er samen voor dat ieder uniek kind of volwassene zich kan blijven ontwikkelen.

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk ben ik lid van de kwaliteitskring Dialogo (algemeen),
A-Lexis (dyslexie) en ben ik sinds september 2015 kwaliteitskringbegeleider van de kwaliteitskring Roermond e.o.

Om de kwaliteit te waarborgen sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Naast deelname aan workshops, congressen en symposia heb ik de afgelopen jaren op verschillende gebieden bijscholing gevolgd:

Taal
Video-interactiebegeleiding.
Schakelprogramma Master opleiding Taalwetenschappen; specialisatie Taal- en Spraakpathologie.
Taal in Blokjes
Executieve functies en logopedie
Spraak- en taalontwikkeling, auditieve verwerkingsproblemen: diagnostiek en behandeling
Richtlijn TOS

Spraak
Fonologie: onderzoek en behandeling

Afwijkende mondgewoonten
Oro-myofunctionele therapie; logopedie en tandheelkunde.

Autisme
Vroegsignalering autisme bij jonge kinderen

Dyslexie
Dyslexiebehandeling voor (mede)behandelaars.
Dyslexie en vreemde talen

Coaching
Coachend naar gedragsverandering; communicatie met affectie.
Stagebegeleiderscursus FPH Eindhoven.
Cursus voor startende kwaliteitskringbegeleiders.
Roos van Leary: training Beïnvloed Anderen, begin bij jezelf!

Algemeen
Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).
Workshop Doelgericht en Smart.
Training Smart oefenen in de praktijk.
Zo gezegd, zo gedaan!: Bedreven’ (richtlijn dossiervorming, implementatie en organisatie)
EHBO bij baby’s en kinderen