Logopedie Vera Graat

Dyslexie

dyslexie

In samenwerking met Expertisecentrum Leren en Gedrag (ECLG) bieden wij ook diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie.

De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008):
‘Een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’​

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. Deze problemen kunnen voor moeilijkheden op school zorgen. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signalen. Door in een vroeg stadium betrokken te zijn bij deze kinderen kun je geen dyslexie voorkomen, maar kun je wel de uitingsvorm verkleinen.