behandelruimte-werkwijze

Verwijzing en Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Sinds 1 augustus 2011 is de logopedie direct toegankelijk. Dit houdt in dat er geen verwijzing van uw huisarts meer nodig is voor logopedie. Er zijn echter een aantal zorgverzekeraars die dit niet vergoeden. In deze gevallen is het noodzakelijk om een verwijsbrief bij de huisarts/tandarts/specialist te halen.

Behandeling
Een behandeling duurt een half uur. Indien nodig kan er besloten worden om een uur te behandelen of om twee keer per week een afspraak te maken. De eerste afspraak is een vraaggesprek en eventueel een onderzoek. Wanneer er uitgebreider onderzoek nodig is zullen daar meerdere afspraken voor nodig zijn. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Vergoeding
In beginsel wordt de logopedische behandeling volledig vergoed omdat logopedie in het basispakket zit. Er zijn echter twee indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd vergoed wordt: dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van een tweede taal (NT2). Als uw zorgverzekeraar deze indicaties niet vergoedt, dan zult u deze kosten zelf moeten betalen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering van 2015 een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt dus ook voor logopedie.

Annuleren van afspraken
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhinderingen ten minste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat geannuleerde afspraken of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Aanwezigheidsplicht
Voor een effectieve aanpak is het van belang dat u, als ouders, intensief betrokken bent bij de logopedische behandeling van uw kind. Hiervoor hanteren wij, alsmede de zorgverzekeraars, een aanwezigheidsplicht van minimaal 50%.

Privacy
Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden (bijvoorbeeld een school) mag verstrekken. Wel is het zo dat het verloop en de resultaten van de behandeling altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) worden gerapporteerd.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over de behandeling of overige klachten heeft over Logopediepraktijk Vera Graat, verzoeken wij u om eerst te praten met de desbetreffende logopedist. Daarnaast bent u vrij om contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn: tel. 0182 – 587185.